Διεύθυνση:
θέση Κύριλλος
Ασπρόπυργος
Αττικής
19300
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210-23.11.200
Fax: 210-23.11.800