Διασφάλιση Ποιότητας

Εκτύπωση
PDF
  • Η «Dolano Food» είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2000 και ISO 22000. Τηρεί τους κανόνες και ελέγχους σύμφωνα με το dolano foodσύστημα  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή α και β υλών, αποθήκευση, επεξεργασία, συσκευασία υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας & υγρασίας μέχρι τη διανομή  των προϊόντων.

 

dolano food dolano food dolano food

dolano food