Αποστολή

Αποστολή μας είναι η δημιουργία και προσφορά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και γεύσης σήμερα και στο μέλλον καθοδηγεί κάθε μας ενέργεια απέναντι: dolano-food

 • Στους Καταναλωτές μας
 • Στους Πελάτες μας
 • Στους Εργαζομένους μας
 • Στον Κύκλο συναλλασσομένων μας
 • Στην ευρύτερη κοινωνία, μέσα στην οποία κινείται κάθε σύγχρονη επιχείρηση

Οι αρχές που διέπουν καθημερινά την επιχειρηματική συμπεριφορά της «Dolano Food»:

 • Ανάπτυξη με σεβασμό στον καταναλωτή
 • Εστίαση στην Υγιεινή και Ασφάλεια των προϊόντων
 • Σεβασμό στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία σε κάθε συναλλακτική σχέση
 • Υγεία και διατροφική ισορροπία που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή
 • Καινοτομία και πρωτοπορία στη γαστρονομία των προϊόντων και στην παραγωγή τους
 • Δημιουργικότητα, πάθος και μεράκι να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας, μέσα από τα προϊόντα μας, στιγμές ευχαρίστησης και απόλυτης γαστριμαργικής απόλαυση

 

e-genius.gr ...intelligent web software