Οργάνωση & Οργανόγραμμα

Οι άνθρωποί μας συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική μας ανάπτυξη και κάνουν τη «Dolano Food» να διεκδικεί καθημερινά την πρόοδο στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων.

Η εταιρία επενδύει συνεχώς στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων της μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.

Στη «Dolano Food» απασχολούνται στελέχη, εργαζόμενοι & ειδικοί συνεργάτες, που καλύπτουν θέσεις παραγωγής, διοικητικού προσωπικού καθώς και τα τμήματα πωλήσεων, marketing, new product research & development και logistics.

e-genius.gr ...intelligent web software